Missie en visie

Mijn missie is om mensen opnieuw met elkaar in contact te brengen of weer in contact te brengen met zichzelf. In een relatie tussen volwassenen of tussen ouders en kinderen kunnen “breukjes” ontstaan. Door omstandigheden en/of door persoonlijke ontwikkeling kun je naar elkaar toe groeien maar je kunt ook onbedoeld van elkaar verwijdert raken. Je kunt ook jezelf verliezen en daarmee stuurloos raken en/of allerlei mentale/fysieke klachten gaan ervaren. Dit zorgt voor kwetsuren ( pijn ) in de relatie tot jezelf en/of tot de ander.

In de therapie gaan we er aan werken om deze kwetsuren te helen en te herstellen voor jezelf en tussen elkaar. We gaan hiervoor op zoek naar verlangens en ( hechting ) behoeftes  die je/jullie hebben. De verlangens die onder je/jullie verhaal en gedrag zitten. Hiervoor hebben we ons lijf nodig. We zullen dan ook lichaamsgericht werken door tijdens de sessies steeds contact te maken met ons lijf. Door stil te staan bij de sensaties in je lijf, de aandacht erop te richten, komen we bij ons gevoel en een diepere laag die ons vertelt wat er gaande is.

Door te onderzoeken wat deze onderliggende (hechting) behoefte en verlangens zijn, kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan naar elkaar en in jezelf. Het vergt moed en lef om je kwetsbaarheid te gaan tonen, je angsten aan te kijken en te overwinnen. Om hiertoe te komen creëren we een veilige sfeer met elkaar tijdens de sessies. Dit doen we door elkaar eerst goed te leren kennen, een vertrouwensrelatie op te bouwen en vanuit die verbinding en veiligheid te komen tot verandering.

Systeemtherapie Eindhoven
systeemtherapeut Eindhoven

De interventies en therapieen die ik inzet zijn voornamelijk gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en lichaamsgericht.

Hechting ; ook wel de emotionele band met de ander ( partner, ouder, opvoeder ) wordt beschouwd als een van de grondthema’s van de menselijke en relationele ontwikkeling. Gedurende de levensloop gaan mensen hechtingsrelaties aan. Ze bieden veiligheid, warmte en beschermen bij gevaar en moedigen aan om te exploreren. Maar evengoed zijn er moeilijke en/of traumatische ervaringen die hechtingsrelaties op de proef stellen en eventueel aantasten.

Veel mentale en fysieke klachten/ problematieken blijken voort te komen uit hechtingskwetsuren o.a. gedrags- en emotionele problemen van kinderen/volwassenen, ontredderde en stuurloze adolescenten, partnerrelatieproblemen, opvoedproblemen, burn-out klachten, angsten, problemen op je werk en in je dagelijks leven.

In de therapie helpt het systemische en contextgerichte denkkader om bovenstaande in kaart te brengen.